اندیشه ی نو

"ستایشگر معلمی هستم که اندیشیدن را بیاموزد نه اندیشه ها را"

چه اعدادی بر 11 بخش پذیرند؟

حتما در مدرسه یاد گرفته اید که چه عددهایی به 3 و 4 و 5 و ... تقسیم می شوند. اما شاید درباره ی عددهایی که به 11 قسمت می شوند، چیزی نشنیده باشید.

هر عددی (هر چند رقمی) که مجموع رقم های اول، سوم، پنجم و ... آن با مجموع رقم های دوم، چهارم، ششم و ... آن مساوی باشد و یا تفاوت این دو مجموع، مضرب 11 باشد، به 11 تقسیم شدنی است.

به عنوان مثال، در عدد 4233691    معادله ی        14=4+ 3+6+1   و     14 = 2 + 3 + 9    وجود دارد. پس این عدد به 11 قسمت پذیر است.

در عدد 273163 معادله ی  11=2+3+6     و  11=7+1+3    وجود دارد. پس این عدد هم بر 11 بخش پذیر است.

در عدد 8375631  معادله ی  22=8+7+6+1   و  11=3+5+3   وجود دارد و چون تفاوت دو مجموع 11 است و 11 هم مضرب 11 است پس این عدد به 11 تقسیم می شود.

+ نوشته شده در  یکشنبه پنجم فروردین ۱۳۸۶ساعت 0:29  توسط اندیشه ی نو  |